Vitaliteit
Leestijd

Leiderschap en de werknemer

Een goede leidinggevende deelt niet alleen orders uit, maar moet ook in staat zijn om medewerkers zo goed mogelijk uit de verf te laten komen. Directeur van psychologen en coaching organisatie Vitalmindz, provider van ONVZ, Sushma Gangaram Panday legt uit hoe u dit aanpakt.

Wat is nu een goed geleide organisatie? Iedereen kent wel het klassieke topdown-model, waarin de macht strak van bovenaf wordt uitgeoefend. Het is de leiderschapsstijl die past bij klassieke piramideorganisaties. Hij (of zij) benadert werknemers als pionnen in een schaakspel, ook al zijn ze eigenlijk in staat om veel meer bij te dragen aan de onderneming. Dergelijke organisaties zijn weinig wendbaar, waardoor ze in deze tijd van grote dynamiek vaak moeite hebben om de nodige veranderingen door te voeren.

Compassionate leadership

Dit voorbeeld laat zien dat tegenwoordig van een leidinggevende niet alleen strategisch sterk moet zijn; hij/zij moet anno 2019 ook zorgdragen voor een integere bedrijfscultuur. Zo’n cultuur is immers een van de beste garanties dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich voor de volle honderd procent blijven inzetten. Om als organisatie te kunnen overleven, moet een baas dus ruimte scheppen voor zogenoemde compassionele krachten, zodat een situatie ontstaat waarin alle medewerkers zich in hun waarde gelaten voelen en kunnen floreren. Er wordt in dit verband wel gesproken over compassionate leadership.

Hoe gaat dit precies in zijn werk? Vaak doet de nodige aandacht alleen al wonderen, want uiteindelijk willen we allemaal gezien en gehoord worden. Maar voor dergelijke positieve aandacht moet wel tijd en ruimte gecreëerd worden, en dat is iets waar veel leidinggevenden door drukte en eigen emoties vaak nauwelijks aan toekomen. Toch is het dus erg belangrijk om signalen van medewerkers met wie het even wat minder gaat vroeg op te pakken.

Eigen krachten en zwakheden

Hoe pak je zoiets aan? Een leidinggevende die medewerkers niet alleen aanstuurt, maar ze ook inspireert en motiveert, moet stevig in zijn of haar schoenen staan én hart voor zijn mensen hebben. Iemand die medewerkers behoedt voor hun zwakheden en ze zoveel mogelijk in hun kracht zet, moet ook zijn of haar eigen krachten en zwakheden kennen.

Bij Vitalmindz gaan we ervan uit dat, wanneer je als mens beter functioneert, je ook als leidinggevende sterker wordt. Daarom specialiseren we ons onder meer in het coachen van leidinggevenden. Onze executive coaches zijn onafhankelijke en deskundige sparringpartners die je de nodige zelfkennis bijbrengen, waardoor je ook meer psychologisch inzicht krijgt in anderen.

Daarnaast organiseren wij allerlei trainingen die leidinggevenden helpen om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Zo leren wij leidinggevenden tijdens de training ‘Vroegsignalering van psychische klachten bij werknemers’ hoe ze vroeg kunnen opmerken dat een werknemer niet lekker in zijn vel zit, hoe ze dit vervolgens bespreekbaar kunnen maken en welke acties ze kunnen ondernemen om dreigend psychisch verzuim, zoals door een burn-out, te voorkomen.

Wie zijn wij?

Vitalmindz richt zich op het duurzaam inzetbaar houden of krijgen van mensen. Wij hebben de visie dat positief denken leidt tot positief werken, waarmee wij willen bijdragen aan het creëren van een positievere mentaliteit bij werkgevers en werknemers. Zodat die ieder op hun eigen manier in hun kracht kunnen blijven staan.

Iedereen heeft echter een andere aanpak nodig. Vitalmindz maakt onderscheid in @Work (versterken wat goed gaat), @Risk (verbeteren wat minder goed gaat om uitval te voorkomen), @Home (herstellen wat mis is gegaan) en back@Work (zorgen voor duurzaam herstel en nazorg) als vertrekpunt om goed te kunnen beoordelen waar iemand staat en wat iemand nodig heeft. Wij werken vanuit de oplossingsgerichte benadering en positieve psychologie en vertrouwen op de unieke interne hulpbronnen die ieder mens beschikt.

Vitalmindz werkt vanuit de kernwaarden persoonlijk, duidelijk, doelgericht en actief samenwerken. Wij hebben een snelle aanpak, geen wachttijden en een zeer divers aanbod. Wij werken met psychologen en coaches van verschillende culturele achtergronden en kunnen in 5 talen coachen en begeleiden.

Geïnteresseerd?

Bent u benieuwd wat VitalMindz voor u kan betekenen? Neem contact op met de WerkgeversDesk van ONVZ. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur bereikbaar via 030 639 65 66 of werkgeversdesk@onvz.nl.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?