Vitaliteit
Leestijd
5 min.

Het kantoor van de toekomst

ONVZ heeft vitaliteit hoog in het vaandel staan. Niet alleen voor verzekerden, maar ook voor de eigen werknemers. Het hele kantoorpand in Houten werd recent verbouwd zodat medewerkers actief worden gestimuleerd om meer te bewegen en bewust met hun energie om te gaan.

Wie het gebouw van ONVZ binnenstapt, ziet gelijk hoe licht, open en transparant het gebouw is. Er zijn zit-sta-bureaus en ‘oplaadpunten’ met vers fruit en verse koffie. Ook kunnen werknemers tussen hun werkzaamheden door even hun zinnen verzetten met hometrainers, voetbaltafels en fitnessfaciliteiten die verspreid door het pand te vinden zijn. En wie zich even wil terugtrekken, kan tot rust komen in de stilteruimte.

De boodschap van vitaliteit die de verzekeraar naar buiten toe uitdraagt, wordt dus ook op de eigen werknemers toegepast. ONVZ is hierin zelfs zo vooruitstrevend, dat er veel aanvragen zijn voor rondleidingen door het gebouw. Zoveel zelfs dat er op dit moment een wachtlijst is.

HR-directeur Henk-Jan Maas is trots op de moderne aanpassingen in het ONVZ-pand. Hij vertelt er vol vuur over en wil zijn ervaringen graag delen met andere werkgevers en bedrijven. Maar eerst legt Maas nog eens uit waarom het voor bedrijven zo belangrijk is om de vitaliteit en het werkplezier van medewerkers te bevorderen. “Werk moet een zekere vorm van zingeving en happiness aan werknemers schenken”, stelt hij. “Mensen willen elke dag het gevoel hebben dat ze hun werk met een bepaalde reden doen, dat het een doel dient. En werk moet leiden tot groei, werknemers willen zich kunnen ontwikkelen. Dat is wat mensen écht drijft en stimuleert tot topprestaties. Een werkgever moet dus een richting en een context bieden waarbinnen dit gedijt.”

Prikkelen en inspireren

Een werknemer die goed in zijn of haar vel zit en de waarde van zijn of haar werk inziet, is van meer waarde voor klanten en dus voor het bedrijf. Een werkgever kan dit bevorderen met faciliteiten op maat, gericht op het verder ontwikkelen van vakmanschap en gericht op loopbaanontwikkeling. “De medewerkers moeten hun arbeidsmarktwaarde kunnen verhogen, zodat zij zelf de regie hebben over hun loopbaan”, stelt Maas. “Maar een werkgever kan ook helpen door praktisch te inspireren en te helpen bij goed en gezond werken en leven.”

Zo kent ONVZ inmiddels al zes jaar het programma Lekker Energiek!. Medewerkers kunnen een zogenoemde ‘nulmeting’ doen om te kijken hoe zij er fysiek, mentaal en (sociaal-)emotioneel voor staan en op welke vitaliteitsgebieden wellicht winst te behalen is. Voor werknemers die daar voor open staan, biedt ONVZ een coach die hen daarin gedurende zes maanden begeleidt. Deze kan helpen een plan van aanpak op te stellen en gerichte suggesties te doen die de vitaliteit kunnen bevorderen, bijvoorbeeld over voeding, bewegen of slaap. Ook kunnen mensen workshops volgen die gericht zijn op het formuleren en behalen van hun vitaliteitsdoelen

“Het is belangrijk om een sfeer te creëren waarin medewerkers zich veilig voelen om met hun leidinggevende te delen wat eventuele stressfactoren zijn”, legt Maas uit. “Ieder mens maakt dingen mee die hem of haar ook op de werkvloer uit balans kunnen brengen: de geboorte van een kind, een scheiding of overlijden. In de klassieke verhoudingen merkt een werkgever dat pas als de problemen als gevolg van zo’n stressfactor zich aandienen. Het is veel beter als een medewerker het op tijd aangeeft, zodat een werkgever daar rekening mee kan houden en kan helpen een oplossing te zoeken of aan te bieden of een leidinggevende het zelf tijdig signaleert en bespreekbaar maakt.”

Productiever en vitaler

Na zes maanden volgt een slotmeting. Bij ONVZ is gebleken dat iedere werknemer die mee deed aan Lekker Energiek! energieker uit het traject kwam en ook voornemens was deze leefstijlverandering voort te zetten. Daarnaast lanceerde het bedrijf Lekker Bewegen!, een programma dat werknemers actief aanspoort meer te gaan sporten. Uit een inventarisatie bleek dat medewerkers vooral aan hardlopen, fietsen en wandelen doen. Op deze gebieden is ONVZ gezamenlijke activiteiten gaan ontplooien, zoals hardloop-sessies onder leiding van atleet Marko Koers. Ook werd het aanbod in het bedrijfsrestaurant aanzienlijk gezonder gemaakt.

“Het is lastig concreet te meten of mensen van dit soort initiatieven productiever en vitaler worden”, erkent Maas. “Maar je merkt wel dat mensen beter in hun vel zitten. En ze geven zelf in de slotmetingen aan dat ze beter slapen, meer bewegen, bewuster eten, productiever zijn en een hoger energieniveau hebben, ook aan het einde van de werkdag.” Het bewust blijven werken aan gezond werken en leven wordt ook na die zes maanden gewaarborgd door het beschikbaar blijven stellen van metingen, de energycoach en nieuwe workshops.

ONVZ besloot twee jaar geleden nog een stap verder te gaan bij het integreren van vitaliteit, gezondheid en duurzaamheid op de werkvloer. In het pand werd de meest moderne kennis op het gebied van energiemanagement toegepast. “Het gaat soms om heel kleine zaken”, legt Maas uit. “Zo verleiden we mensen om gedurende de dag van werkplek te veranderen; zo is het pand ook ingericht. Op die manier worden ze vrij onbewust aangezet om gedurende de dag te bewegen.” Er zijn meer zit-sta-meubels aangeschaft om mensen te verleiden om juist ook staand te werken of te vergaderen, vanuit het adagium ‘zitten is het nieuwe roken’. “En in het nieuwe atrium heeft de trap een prominentere rol gekregen. Zodra je binnenloopt, wenkt de trap je en niet de lift waar mensen voorheen wellicht uit automatisme voor kozen.

Ontspanningspad

Zaken als prullenbakken zijn centraal opgesteld, om mensen te stimuleren ook tijdens het werk af en toe op te staan. En er zijn nu dus ‘oplaadpunten’ in het bedrijf ingericht waar bijvoorbeeld waterdoppers kunnen worden gevuld en fruitschalen staan, evenals tafelvoetbalspellen en hometrainers om even stoom af te blazen, en de stilte- en yogaruimte (met matjes). Buiten is er zelfs een ‘ontspanningspad’ ingericht waar simpele fitness-oefeningen kunnen worden gedaan of waar men een korte wandeling tussen geurende fruitbomen kan maken.

Maar nooit worden werknemers ergens toe gedwongen, beklemtoont Maas. “Maar zeker als leidinggevenden het voortouw nemen, merk je wel dat mensen snel volgen”, legt hij uit. “Er wordt over gepraat door personeelsleden en eventuele gêne om eens op zo’n fiets te gaan zitten, valt al snel weg. Goed voorbeeld doet echt goed volgen.” De HR-directeur beseft dat sommige bestuurs- of directieleden bij andere ondernemingen nog aan het idee moeten wennen. “We zijn ter oriëntatie bij veel andere bedrijven langs geweest”, vertelt hij.

“Zo kwamen we bij een pand met prachtige fitnessfaciliteiten. Maar er was niemand aan het sporten. ‘Dat mag ik toch ook hopen van niet’, bromde de directeur toen ik hem daarnaar vroeg. Met zo’n houding vanuit de leiding gaat het niet werken. Dat is trouwens ook iets om op een krapper wordende arbeidsmark, waar best veel burn-outs zijn onder jongeren, eens goed bij stil te staan. Werknemers bepalen immers waar ze gaan werken.”

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?