Vitaliteit
Leestijd
3 min.

Groepsverband en financiële prikkel effectief bij aanleren gezondere leefstijl

Werken aan een gezondere leefstijl gaat makkelijker in groepsverband en wanneer er een financiële beloning tegenover staat. Dat blijkt uit een pilot van zorgverzekeraar ONVZ en zorginnovator Pluhz waaraan ruim 50 personen van 5 bedrijven meededen. Gemiddeld daalde de zogenoemde Body Mass Index (het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte) van de deelnemers met bijna 5%. Door het samen doen, werd een positievere kwaliteit van leven ervaren.

Aan de pilot deden 5 organisaties mee: Nuijten Accountants, een tuinbouwbedrijf, Kamer van Koophandel Utrecht, zorgverzekeraar ONVZ en een groep ICT’ers. Deelnemers werden gedurende 3 maanden gemotiveerd om in groepsverband hun leefstijl gezonder te maken. De deelnemers regelden hun eigen manier van motivatie en communicatie. Zo gaven ze elkaar tips en advies en werden er gezamenlijke (sport-)activiteiten georganiseerd. Ook maakten zij gebruik van digitale coaching van Pluhz. Bij een daling van 5% in het gemiddelde groeps-BMI ontving iedere deelnemer een financiële vergoeding van € 50. De pilot duurde tot begin juli van dit jaar.

De resultaten

Bij alle deelnemers is aan het begin en aan het einde van het onderzoek op hun werkplek het BMI gemeten door een fysiotherapeut of verpleegkundige. 46% van de deelnemers heeft het doel van 5% daling van het BMI gehaald. Bij nog eens 44% daalde het BMI wel, maar minder dan 5%. Bij slechts 10% van de deelnemers daalde het BMI niet.

De deelnemers gaven aan dat vooral het groepsproces hen ertoe bracht mee te doen aan de pilot (73% was het hiermee eens). Deze deelname in groepsverband, en de daarmee samenhangende groepsdruk, heeft ook 76% van de deelnemers ertoe gemotiveerd om aan hun BMI te werken. Voor slechts 37% van de deelnemers was de financiële prikkel de belangrijkste reden om mee te doen aan de pilot.

Hoe de deelnemers gemotiveerd wilden worden om met hun BMI aan de slag te gaan, wisselde sterk. Zo gaf 55% aan elkaar regelmatig aan te willen spreken op hun gedrag. 49% gaf aan elkaar digitaal te willen coachen via WhatsApp of apps zoals Runkeeper en Strava, terwijl 41% samen met de groep activiteiten wilde organiseren. Bijna een kwart gaf echter aan toch liever zelf aan de slag te gaan zonder hulp van anderen.

Betere kwaliteit van leven

89% van de deelnemers is gemotiveerd om ook na de pilot in hetzelfde groepsverband door te gaan. Zo willen zij het gezonde gewicht alsnog behalen dan wel behouden. Ten slotte gaf 66% van de deelnemers aan dat de kwaliteit van leven duidelijk is verbeterd door de deelname aan het onderzoek. Dit geeft hen ook weer meer motivatie om op dezelfde weg door te gaan.

“Gezond leven is teamsport” zegt Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter ONVZ. “Dit onderzoek laat zien dat gezond leven makkelijker is wanneer je dat samen doet. En dat een financiële beloning bij het halen van een doel extra motiverend kan werken.”

De conclusie is dus dat wie in groepsverband werkt aan een gezonde leefstijl, een (veel) grotere kans op succes heeft. Deelnemers worden immers gestimuleerd door de onderlinge samenwerking en zij krijgen een gevoel van trots door het samen realiseren van gestelde doelen. Eigen invulling aan communicatie- en motivatievormen helpt hierbij. Een financiële prikkel helpt, maar is niet bepalend.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?