Privacy Policy

Privacyverklaring
ONVZ behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons (vanzelfsprekend) aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het e-mail adres dat u opgeeft, wordt enkel gebruikt voor communicatie met ONVZ. ONVZ zal uw e-mailadres en IP-adres op geen enkele manier (behalve rechtswege) publiceren of aan derden verstrekken.

Algemeen
ONVZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die op dit platform worden geplaatst. ONVZ behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder waarschuwing te verwijderen. Over het modereerbeleid en de gebruiksvoorwaarden kan niet met ONVZ worden gecorrespondeerd.

Cookies bij gebruik website
Als u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie zodat we u bij een volgend bezoek automatisch herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zo op te slaan dat het niet steeds hoeft te worden ingevoerd. Cookies blijven gedurende vijf jaar op uw computer, behalve als u ze verwijdert.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacystatement wordt gewijzigd. Op deze plaats treft u de actuele privacyverklaring aan.