Preventie
Leestijd

Hoe houd ik mantelzorgers binnen mijn bedrijf vitaal?

Mantelzorgers komen voor in bijna elk bedrijf; 1 op de 5 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg. Voor naasten zorgen is natuurlijk iets heel moois en nobels. Toch is de combinatie met werk soms lastig; 40% van de mantelzorgers die werk en mantelzorg combineert, voelt zich namelijk zwaar- of overbelast (Rijksoverheid, 2017). Dit kan in sommige gevallen leiden tot verzuim, iets waar zowel de werknemer als het bedrijf geen baat bij heeft. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je hier als bedrijf het beste mee kunt omgaan. In dit artikel vertellen we hoe u ervoor zorgt dat mantelzorgers binnen uw bedrijf vitaal blijven.

Weet wie er mantelzorg verlenen

Allereerst is het belangrijk om te weten welke werknemers binnen uw bedrijf mantelzorg verlenen. Dit lijkt eenvoudig, maar kan in sommige gevallen toch lastig zijn. Niet elke werknemer vertelt namelijk even gemakkelijk en uitgebreid over zijn privésituatie. Tip: probeer in een functioneringsgesprek tijd in te ruimen om over dit soort zaken te praten. Het kan enorm veel werkdruk schelen als er open en makkelijk over wordt gecommuniceerd.

Geef de flexibiliteit die de werknemer nodig heeft

Wanneer het gaat om het combineren van mantelzorg met betaald werk, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Hoe flexibel ga je als werkgever met de situatie om? Bij verschillende beroepen is regelmatig thuiswerken bijvoorbeeld de oplossing. Op die manier is de werknemer in de buurt van de hulpbehoevende en kan toch zijn werktaken uitvoeren. Een ideale situatie, omdat uw werknemer zo de rust heeft dat hij zowel de mantelzorg als het werk goed kan uitvoeren.

Zorg voor openheid en begrip op de werkvloer

Openheid op de werkvloer over de situatie is voor alle belanghebbenden van groot belang. Een mantelzorger kan zich namelijk bezwaard voelen naar collega’s als hij bijvoorbeeld vaak eerder weggaat of bepaalde taken aan anderen moet overdragen. Communiceren met collega’s is daarom essentieel. Veel werknemers vinden het geen probleem om werktaken van collega’s over te nemen voor een goed doel als mantelzorg!

Maak gebruik van mantelzorgondersteuning

De medisch opgeleide ZorgConsulenten van ONVZ bieden mantelzorgers binnen uw organisatie ondersteuning. Wordt het hen even te veel? Bij de ZorgConsulent kunnen zij terecht voor een luisterend oor, praktische tips en informatie over mantelzorg in Nederland. De ZorgConsulent weet welke instanties er zijn, waar ze zitten en wat ze kunnen bieden. Ook zijn onze ZorgConsulenten goed op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent mantelzorg.

Vitale mantelzorgers

Met bovenstaande tips zorgt u ervoor dat mantelzorgers binnen uw organisatie hun mooie vrijwillige zorgactiviteiten kunnen combineren met werk. Gevolg: tevreden werknemers met weinig stress, waardoor ze gezond en vitaal blijven!

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?