Vitaliteit
Leestijd
2 -3 minuten
Hybride werken

Hybride werken: ‘Meer dan weer leren omgaan met prikkels’

Wat doet hybride werken met de vitaliteit van uw medewerkers? Meer dan u denkt, zegt Sander de Casparis, directeur van HC Health. ‘Veel werknemers hebben in de afgelopen twee jaar alleen maar thuisgewerkt. Nu zij weer naar kantoor gaan krijgen ze te maken met alle prikkels die daarbij horen. Sociale contacten, afleiding, een verlies aan productiviteit, files, reistijd. Net zoals we aan het begin van de coronapandemie moesten wennen aan het thuiswerken, moeten we nu weer onze weg vinden op de werkvloer. En sterker nog; we moeten leren die twee te combineren. Als werkgever is het essentieel om juist nu te kijken naar wat uw mensen nodig hebben. Flexibiliteit is misschien wel het belangrijkste.’

HC Health levert strategisch advies, leiderschapstrainingen en fysieke en mentale oplossingen, gericht op het vitaal houden van werkend Nederland. ‘In de eerste maanden van de pandemie kregen we vooral vragen over technische faciliteiten, puur om het thuis (samen) werken mogelijk te maken. Na een half jaar kregen de vragen een ander karakter en gingen over interventies voor medewerkers die fysiek of mentaal te lijden hadden onder het thuiswerken. Voor de coronapandemie was een vitaliteitsbeleid, waar dit soort interventies normaliter in zitten, een nice-to-have voor de meeste organisaties. Nu is het een need-to-have. Gelukkig heeft inmiddels de helft van de Nederlandse bedrijven een vitaliteitsbeleid. Een gedegen thuiswerk- of hybride beleid maakt daar onderdeel van uit.’

Portret Sander de Casparis
Sander de Casparis, HC Health

Mismatch tussen werkgever en werknemer

‘Als werkgever heeft u de plicht om uw medewerkers te informeren over gezond werken en te zorgen voor een goede werkplek. Op kantoor én thuis. Vanuit goed werkgeverschap wilt u dat ook. En zeker nu hybride, tijds- en plaatsonafhankelijk werken, de nieuwe norm wordt. Voor corona noemde we dat het nieuwe werken. De flexibiliteit die dat geeft is fijn. Tegelijkertijd hebben mensen ook behoefte aan richtlijnen. Want hybride werken is ook het (inmiddels) vertrouwde thuiswerkritme loslaten. Maar waar hebben medewerkers dan behoefte aan?’

‘Bij HC Health deden we onderzoek naar vitaliteit en hybride werken. De uitkomsten van dat onderzoek laten verschillen in inzicht zien tussen werkgever en werknemer als het gaat om het belang van bepaalde interventies. De ondervraagden zijn het met elkaar eens over het belang van werkgeluk, de inzet van flexibele werktijden en het afstemmen van het werk op het individu. Ook onderwerpen als mentale fitheid, het verminderen van stress en werkdruk worden door beide partijen als belangrijk ervaren. Medewerkers zien daarnaast kansen in persoonlijke testen, zoals een gezondheidscheck (preventief medisch onderzoek) of beweegactiviteiten om zo minder zitten te stimuleren. Werkgevers waarderen deze oplossingen daarentegen lager. Zij denken dat groepsactiviteiten belangrijker zijn. Opvallend is ook dat de relevantie van cultuur en werkklimaat veel minder hoog gewaardeerd wordt door medewerkers dan door werkgevers. Goed nieuws is in ieder geval dat vitaliteit en hybride werken hoog op de agenda staan bij de Nederlandse werkgevers.’

Maak het klein

‘U helpt uw medewerkers bij het hybride en vitaal werken door de veranderingen klein te maken en te koppelen aan bestaande gewoontes. Faciliteer en stimuleer ‘ander’ werkgedrag. Blijf niet in Teams of op kantoor hangen, maar maak er een wandelafspraak van. Of onderbreek een vergadering voor een korte energizer. ING is één van de organisaties die werkt met ons wellbeing-portaal. Via dat portaal hebben medewerkers van ING toegang tot allerlei interventies, zoals de energizer. Wat er na reservering daarvan gebeurd is dat we, op verzoek, inbreken in een overleg voor een korte workout. Even samen de spieren losgooien, de energie laten stromen. Een heerlijke vitale onderbreking van een vergadering. En zo’n korte fysieke pauze zorgt voor meer energie, een hogere productiviteit en frisse ideeën in het tweede deel van het overleg.’

Geef vaker een compliment

‘Maak de drempels om ‘mee te doen’ voor iedereen laag. Heb oog voor werknemers die niet mee kunnen komen op technisch vlak. Digitale schaamte komt vaker voor dan u denkt. Zorg voor hulp en ondersteuning. Vraag vaker hoe het écht gaat met iemand, praat met elkaar. Geef complimenten, want het werk dat iemand verzet is nu minder zichtbaar. Van een stukje erkenning bloeit iedereen op.

Vergeet ook uw leidinggevenden niet. Ga met hen het gesprek aan, zodat u weet waar zij moeite mee hebben als het gaat om hybride werken. Het betekent namelijk ook iets voor de manier waarop zij een team aansturen of het werk moeten organiseren. Een training of workshop kan onzekerheid bij hen wegnemen of zorgen voor net even wat extra bagage in de rugzak. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

Uiteraard zorgt u ook voor een gezonde thuiswerkomgeving. Wist u dat we ook bij uw medewerkers thuis een werkplekadvies kunnen geven?’

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?