Actualiteit
Leestijd
4 min.

U kunt weer ESF-subsidie aanvragen

Vraag subsidie aan voor uw duurzame inzetbaarheidstraject. In 2019 is er één aanvraagronde, van 8 tot en met 12 april.

Wilt u dit jaar (weer) investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Wellicht komt uw project voor subsidie in aanmerking.

Zoals u weet zijn vitale en duurzaam inzetbare medewerkers ontzettend belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf. Het is dan ook niet gek dat steeds meer werkgevers investeren in projecten die de vitaliteit van hun onderneming versterken. Maar wist u ook dat u hier subsidie voor kunt aanvragen? De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen.

Thema’s duurzame inzetbaarheid

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s. Bij het beoordelen van de subsidieaanvraag worden deze criteria getoetst.

  • het bevorderen van gezond en veilig werken
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur

Subsidiabele kosten

Alleen de kosten van een adviseur voor het opstellen van een advies of het begeleiden van de implementatie van dat advies zijn subsidiabel. Deze moeten daarnaast duidelijk toegesneden zijn op de aanvrager en de werkenden middels maatwerk.

Criteria subsidie aanvraag

Subsidie aanvragen kan alleen als u ten minste twee medewerkers in dienst heeft, het project maximaal 12 maanden duurt en u kunt aantonen dat medewerkers actief en aantoonbaar betrokken zijn (geweest) bij de planvorming, implementatie en evaluatie van het project.

Subsidiebedrag

Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000,– (ex. btw) te bedragen. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele projectkosten.

Aanvraagtijdvak

Het totale ESF-programma heeft een looptijd van 2014 t/m 2020. In 2019 is het van 8 april t/m 12 april mogelijk om subsidie aan te vragen. Zet deze data dus alvast in uw agenda!

Meer weten?

Meer informatie over de ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid of het aanvragen daarvan vindt u op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?