Preventie
Leestijd

Oorzaak verzuim ligt voor een groot deel in de privésfeer

‘Van werken wordt iedereen beter’, is het credo van verzuimbegeleider BeauAvis. Ze zien werk en privé niet als twee gescheiden werelden, maar zetten het werk wel centraal. BeauAvis kijkt vooral welke mogelijkheden iemand heeft en welke belemmeringen weggenomen kunnen worden, zodat iemand goed en met plezier aan het werk kan. Een oplossing op maat dus.

De oorzaak van verzuim ligt voor een groot deel in de privésfeer, volgens Ilza Klapwijk, operationeel manager bij BeauAvis. BeauAvis is een full service dienstverlener met een eigenzinnige kijk op verzuim. Want ze kijken vooral naar wat iemand nog wél kan. Samen met werkgevers zorgen ze voor competente, gemotiveerde en gezonde werknemers. Het totaalplaatje van de medewerkers zien, is hierbij belangrijk. Niet alleen de werkomgeving telt, maar alle aspecten van iemands leven.

Signalen

Een werknemer die zichtbaar werkplezier heeft en goed in z’n vel zit meldt zich minder snel ziek. Het is daarom belangrijk om te letten op (veranderingen in) gedrag. Soms kan verzuim als een verrassing komen, maar vaak zijn er tekenen die erop wijzen dat een werknemer niet optimaal functioneert.

Sociale, juridische en financiële begeleiding

Een deel van de werknemers krijgt te maken met zaken waardoor ze hun regelvermogen verliezen. Ze hebben behoefte aan advies en praktische ondersteuning waardoor er weer overzicht en grip op de situatie ontstaat. Vaak ziet BeauAvis problemen van financiële aard. Bijvoorbeeld schulden, loonbeslagen en dreigende huisuitzettingen.

Ilza:Je kunt ook denken aan sociale problemen zoals ziekte in een thuissituatie, woonproblematiek, kinderopvang en verslaving. Maar ook aan juridische problemen, zoals echtscheidingen, alimentatie en omgangsproblematiek. BeauAvis biedt in deze gevallen sociale, juridische en financiële begeleiding, waarbij de problematiek samen met de werknemer wordt opgepakt.’

Foto: Ilze Klapwijk

De oorzaak van verzuim ligt voor een groot deel in de privésfeer. Ilze Klapwijk

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Soms functioneert een werknemer minder goed wegens sociaal-emotionele problematiek en lukt het niet om problemen zelf op te lossen. Klachten worden dan bijvoorbeeld veroorzaakt door stress, ingrijpende gebeurtenissen in de privésfeer, problemen met communiceren of een gebrek aan sociale vaardigheden. In die gevallen zet de dienstverlener een bedrijfsmaatschappelijk werker in die ondersteuning biedt.

Verzuim voorkomen

Verzuimproblematiek pak je idealiter preventief op. ‘Als je medewerker openlijk vertelt dat hij of zij in een scheiding ligt, bied dan een luisterend oor en informeer waar je kunt helpen. Stel vragen als: red je het nog wel? Loop je ergens tegenaan? Heb je ergens hulp bij nodig?’ Door vroeg bij een werknemer te informeren, kun je uitval voorkomen. Daar heeft zowel het bedrijf als de werknemer baat bij.

BeauAvis krijgt dagelijks telefoontjes van werkgevers die ondersteuning kunnen gebruiken. In dat geval gaat BeauAvis eerst met de werkgever en werknemer in gesprek. Onder andere om te kijken welke hulp de werknemer al heeft en welke er nog ontbreekt. Afhankelijk van de problematiek biedt BeauAvis ondersteuning voor de werknemer, bijvoorbeeld bij het opstellen van een budgetoverzicht, het regelen van kinderopvang en het maken van betalingsregelingen met schuldeisers. Ook bieden ze de werknemer handvatten om fysiek en mentaal meer in balans te komen.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?