Preventie
Leestijd
6 min.

Maak werk van werkgeluk

Volgens de Global Workforce Happiness Index (2016) is werkgeluk cruciaal om talent binnen te houden en te beschikken over een gemotiveerd personeelsbestand, dat goede resultaten neerzet en blijft innoveren. Minder gelukkige werknemers zijn makkelijker over te halen om over te stappen naar de concurrent. Nu de concurrentie om talent op de arbeidsmarkt toeneemt, loont het om te investeren in het werkgeluk van je medewerkers.

Het mes snijdt aan twee kanten

Psychologe Jessica Pryce-Jones deed onderzoek naar werkgeluk. Hieruit blijkt dat de gelukkigste mensen op het werk (t.o.v. de meest ongelukkige mensen op het werk) 180 procent meer energie hebben, 180 procent gelukkiger met hun leven zijn, 155 procent gelukkiger in hun werk zijn, 108 procent meer toegewijd aan hun werk zijn, 79 procent meer van hun werk houden, 50 procent meer gemotiveerd zijn, 40 procent meer tevreden zijn, 30 procent meer hun doelen bereiken en 25 procent meer bijdragen.

Werkgeluk levert het individu dus veel op. Maar het levert het bedrijf ook beter presterende en productievere werknemers op. Investeren in geluk van werknemers lijkt dus te lonen.

Wat zijn de bepalende ingrediënten voor werkgeluk?

Onderzoek toont aan dat geluk voor vijftig procent bepaald wordt door erfelijke omstandigheden. Tien procent wordt beïnvloed door externe omstandigheden zoals inkomen en gezondheid. De overige veertig procent kunnen wij zelf beïnvloeden met ons gedrag. Dat is waar werkgevers een belangrijke rol spelen, We brengen immers een groot deel van ons leven op ons werk door.

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de factoren die invloed hebben op (werk)geluk. Samenvattend kan ik vertellen dat werkgeluk door twee belangrijke pijlers wordt bepaald, namelijk purpose, heeft mijn werk nut en voegt het waarde toe en plezier, oftewel lol hebben in wat je doet. De fundamentele bouwstenen die hieraan bijdragen zijn: verbondenheid, competentie, betekenis en autonomie.

Verbondenheid heeft betrekking op onze behoefte aan sociaal contact. In welke mate iemand daar behoefte aan heeft verschilt per individu, maar verbondenheid verhoogt geluk op de werkvloer voor nagenoeg iedereen.

Competentie beschrijft vooral ons motief om te willen groeien. We willen iets doen dat we goed kunnen, dat past bij onze vaardigheden en talenten en daar positieve feedback op krijgen.

Met betekenis geven we waarde aan ons werk. Het werk dat we doen is zinvol, heeft dus nut. Bijvoorbeeld omdat we mensen helpen, de wereld verbeteren of in ieder geval een kleine bijdrage leveren aan een betere wereld.

Met autonomie geeft iemand zelf invulling aan zijn werk. Dat versterkt het gevoel van onafhankelijkheid en geeft een vrij gevoel.

Wat kun je morgen al doen om werkgeluk te vergroten?

  1. Zorg voor voldoende flexibiliteit in de werk-privé balans van werknemers. Flexwerken of werknemers hun eigen werktijden laten bepalen draagt bij aan autonomie. Op deze manier kan een werknemer met jonge kinderen op tijd naar huis voor quality-time met zijn gezin terwijl hij ‘s avonds nog even werkt. Een ander maakt er juist gebruik van om in de ochtend nog even te gaan sporten.
  2. Zet in op sterke, positieve team interactie tussen zowel werknemers als manager. Hierdoor ontdekken teamleden elkaars talenten en ontstaat verbondenheid.
  3. Investeer in positive reinforcement (positieve bekrachtiging): betrek werknemers, toon waardering en erken de prestaties die ze leveren. Dit motiveert werknemers om te presteren, geeft ze zelfvertrouwen wat weer leidt tot betere prestaties, betere moraal, betere samenwerking én behoud van personeel.
  4. Beloon personeel op verrassende wijze: loonsverhoging of een bonus is zeker een methode voor positive reinforcement, maar is niet de enige manier. Denk bijvoorbeeld aan verstrekken van werkfruit, aanbieden van bedrijfssport (ook onder werktijd), dagopvang. Leuke bijkomstigheid, bedrijfssport draagt bij aan de onderlinge contacten tussen collega’s, wat weer bijdraagt aan een plezierige bedrijfscultuur.
  5. Stop met micro-management en investeer in vertrouwen. Leg een basis neer van vertrouwen, zodat werknemers niet alleen een doel hebben maar ook trots zijn op hun werk. Dit versterkt de autonomie van werknemers.
  6. Investeer in de professionele én persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Heb je geen enorme budgetten tot je beschikking, word creatief! Organiseer een online seminar voor het personeel, creëer een online bibliotheek of verspreid digitale kennisupdates.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?