Geen Categorie
Leestijd
3 - 4 minuten
Werkstress

Ziekteverzuim door (werk)stress? Houd hier rekening mee

Stress: een veelvoorkomend fenomeen op de werkvloer. Dat is niet per definitie slecht, maar bij een ongezond hoge werkdruk kan het leiden tot ziekteverzuim. Waar moet u als werkgever rekening mee houden als een werknemer uitvalt door werkstress? En nog belangrijker: hoe voorkomt u dit?

Oorzaken werkstress

Bij langdurig psychisch verzuim (langer dan zes weken) is 26% stressgerelateerd. Werknemers vallen uit door stress als er een chronische disbalans bestaat tussen  energiebronnen en stressfactoren, zoals een te hoge werkdruk en geestelijke en fysieke belasting.

Ook privéomstandigheden als een overlijden, ziekte en een scheiding kunnen stress veroorzaken. Staan er te weinig energiebronnen en herstelmogelijkheden tegenover, zoals steun, feedback, autonomie en ontspanning, dan kan stress helaas leiden tot gezondheidsklachten en zelfs verzuim.

 

Kosten langdurig verzuim

Wist u dat een werknemer die thuiszit door stress gemiddeld negen maanden uit de running is? Eén verzuimdag kost u rond de 250 euro, los van productieverlies en extra werkdruk op collega’s. Daarbij krijgt u als werkgever te maken met verschillende kostenposten.

Ten eerste hebben werknemers de eerste twee jaar recht op uitbetaling van tenminste 70% van hun loon. Ook geldt dat de uitbetaling voor het eerste jaar minimaal het minimumloon moet zijn. Verder leidt u productie- en/of omzetverlies, afhankelijk van de functie van de werknemer en hoe gemakkelijk diegene te vervangen is. Tot slot moet u rekening houden met kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Deze zijn afhankelijk van het contract met de arbodienst.

 

Signalen werkstress

Hoe eerder u signalen van stress signaleert, hoe beter u ziekteverzuim kunt voorkomen. Deze signalen kunnen duiden op stress:

  • De werknemer voelt zich moe en heeft een lagere productiviteit.
  • De werknemer wordt steeds cynischer over de werkdruk, de werkactiviteiten en heeft moeite met veranderingen.
  • De werknemer is vaker ontevreden en sneller geïrriteerd.
  • De werknemer heeft last van lichamelijke klachten.
  • De werknemer meldt zich vaker ziek.

 

5 tips om ziekteverzuim door stress te voorkomen

Het herkennen van stresssignalen is belangrijk, maar u kunt meer doen om ziekteverzuim door stress te voorkomen. Wat dan? We geven u vijf praktische tips:

#1 Vraag een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan voor uw medewerkers
Met een PMO kunt u eventuele gezondheidsrisico’s vroegtijdig in kaart brengen en ontvangen uw medewerkers tips om deze te vermijden.

#2 Maak werk van werkgeluk
Creëer een goede balans tussen werkdruk en energiebronnen, door werk te maken van werkgeluk. Werknemers zijn productiever en minder vaak ziek als ze goed in hun vel zitten.

#3 Zorg voor een veilige werkvloer
Zorg dat uw medewerkers veilig hun werk kunnen doen, door uw Risico-inventarisatie en -evaluatie regelmatig te actualiseren.

#4 Wijs een preventiemedewerker aan
De wettelijk verplichte functie van preventiemedewerker helpt uw bedrijf gezond te houden. De preventiemedewerker zet zich in om ongevallen en verzuim te voorkomen.

#5 Maak gebruik van ons Gezondheidsnetwerk
Met de partners in ons Gezondheidsnetwerk hebben wij kwaliteit- en prijsafspraken voor u gemaakt. Zo kunnen uw medewerkers onder andere snel terecht bij Superbrains en GRIP. Denk bijvoorbeeld aan een cursus stressmanagement, bewustwordingsworkhops en online coaching. Neem contact op met uw accountmanager of de Werkgeversdesk om de mogelijkheden te bespreken. We zijn bereikbaar op 030 639 62 66 of werkgeversdesk@onvz.nl.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?