Geen Categorie
Leestijd
3 min.

Tijdelijke regeling herstelzorg voor coronapatiënten die slecht herstellen

Heeft u medewerkers die ziek zijn (geworden) door COVID-19 en slecht herstellen? Misschien kunnen zij gebruikmaken van de tijdelijke vergoeding voor nazorg en revalidatieondersteuning. We leggen u graag uit wat de tijdelijke maatregel inhoudt.

COVID-19 is een verraderlijke ziekte. Veel mensen merken er weinig van, maar anderen worden ontzettend ziek. Uit de afgelopen maanden blijkt dat een deel van hen erg moeizaam herstelt. Daarom kunnen patiënten die bij herstel ernstige klachten en beperkingen ondervinden een tijdelijke vergoeding krijgen voor nazorg en revalidatieondersteuning.

Om welke zorg gaat het?

–           fysio- en oefentherapie

–           logopedie

–           diëtetiek

–           ergotherapie

Omdat COVID-19 een nieuwe ziekte is, is er nog geen regeling die zorgt voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Alleen patiënten die opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis konden gebruik maken van de bestaande vergoeding voor revalidatie na een ziekenhuisopname. Voor veel ex-COVID-19-patiënten zou dit betekenen dit dat zulke zorg daarom niet wordt vergoed. Terwijl die voor deze groep mogelijk wel effectief is. Daarom heeft de minister besloten om, onder voorwaarden, fysio- en oefentherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie te vergoeden voor patiënten die ziek zijn (geworden) door COVID-19 en slecht herstellen. De zorg moet dan wel gericht zijn op nazorg en revalidatieondersteuning.

Tijdelijke maatregel

Omdat nog niet duidelijk is of paramedische zorg bij patiënten die herstellen van ernstige COVID-19 effectiviteit is, gaat het om een tijdelijke maatregel van 1 jaar. Tijdens dit jaar zal onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit ervan. Mocht dit nodig zijn, dan kan deze maatregel later worden verlengd.

Voorwaarden

Aan de vergoeding van de herstelzorg voor coronapatiënten zitten wel een aantal voorwaarden. Zo moet een patiënt die opgenomen was in een ziekenhuis of MSR- of GRZ-instelling een verwijzing hebben van een medisch specialist. Een patiënt die thuis is gebleven moet een verwijzing hebben van een huisarts.

Ook moet de patiënt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek om de effecten van de paramedische herstelzorg te monitoren. De volledige lijst met voorwaarden vindt u op de website van het Zorginstituut Nederland. Ook kunt u meer lezen op onze eigen website. Daar vindt u ook enkele veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?