Geen Categorie
Leestijd
4 min.

De collectiviteitskorting wordt verlaagd. Wat betekent dit?

De overheid heeft besloten dat de maximale premiekorting voor de basisverzekering, die zorgverzekeraars collectiviteiten mogen aanbieden, per 1 januari 2020, verlaagd wordt van 10 procent naar 5 procent.

Waarom?

Een collectiviteitskorting van 10% zou gelegitimeerd zijn doordat zorgverzekeraars voor grote groepen verzekerden effectiever zorg inkopen, service verlenen en hun administratie- en beheerkosten kunnen verlagen. Daarnaast zouden afspraken gemaakt kunnen worden die gericht zijn op preventie, waarmee de schadelast beperkt kan worden.

In de praktijk blijkt echter, aldus de overheid, dat deze doelstellingen nauwelijks behaald worden. De collectiviteitskorting zou niet het gevolg zijn van besparingen voor specifieke collectiviteiten, maar betaald worden door een opslag op de premie van verzekerden die geen of een lagere korting krijgen. Dit noemen we kruissubsidiering. Daar komt bij dat het grote aantal collectiviteiten bijdraagt aan een onoverzichtelijk polisaanbod voor verzekerden.

De overheid heeft daarom besloten de maximale collectiviteitskorting voor de basisverzekering per 1 januari 2020 te verlagen van 10 procent naar 5 procent. Lukt het zorgverzekeraars vervolgens ook niet om deze korting te legitimeren, dan is het volledig afschaffen van de collectiviteitskorting voor de basisverzekering mogelijk een volgende stap. Overigens blijft het zorgverzekeraars toegestaan om collectieve korting te geven op aanvullende (tand)verzekeringen.

Hoe staat ONVZ hierin?

Ook ONVZ vindt kruissubsidiering ongewenst. ONVZ wil er zijn voor al zijn verzekerden: voor wie ziek is, maar ook voor wie gezond is en dat wil blijven. Daarom ziet ONVZ het belang van het bieden van toegevoegde waarde, in de vorm van relevante (preventieve) interventies voor specifieke collectiviteiten. Zo kunnen u en uw medewerkers bij ONVZ gebruikmaken van ons brede netwerk van zorgprofessionals en interventies. Bijvoorbeeld op het gebied van mentale en fysieke gezondheid, werk-privébalans en gezondheidsherstel. Dit netwerk breiden wij de komende maanden verder uit met zorgproviders binnen de thema’s voeding, slaap, stress, burn-out en leefstijl.

Wat betekent dit voor u?

De korting voor uw collectiviteit zal per 1 januari aangepast worden. En ONVZ zal per collectiviteit bepalen of de collectiviteitskorting gelegitimeerd is volgens de kaders gesteld door de overheid. In de komende maanden gaan wij graag met u in gesprek over wat dit precies inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn.

Daarnaast gaan wij met u in gesprek over het maken van zorginhoudelijke afspraken voor uw collectiviteit. Zodat u kunt (blijven) werken aan het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van uw medewerkers.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze wijziging, neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of direct met ONVZ. Onze WerkgeversDesk is bereikbaar op telefoonnummer 030 639 62 66, op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.30 uur.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?