Algemene voorwaarden

We zijn dit platform gestart om u als werkgever te inspireren en informeren op het gebied van vitaliteit, preventie, actualiteit en verzuim. We proberen werkgevers bij te staan in de keuzes die ze maken bij hun zoektocht naar de geheimen van een gezond bedrijf. We proberen u altijd op de hoogte te houden van het laatste nieuws en waarderen ook uw feedback hierop.

Hieronder staat een aantal voorwaarden voor het geven van een reactie:

  • Deel geen persoonlijke informatie (telefoonnummer, e-mailadres ed.) in een reactie. Ter bescherming van je eigen privacy zullen deze berichten worden verwijderd.
  • Gebruik dit platform niet voor commerciële doeleinden.
  • Ga respectvol met elkaar om.
  • Plaats geen reacties die discriminerend of kwetsend zijn.
  • Plaats geen reacties die in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving.

Als blijkt dat een bezoeker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt, behoudt ONVZ zich het recht voor om reacties te verwijderen.