Actualiteit
Leestijd
5 min.

VR-Stressmanagement: slimmer omgaan met stress

De kranten staan er vol van: Nederlanders hebben last van stress. Er wordt zelfs gesproken over een epidemie van burn-outs.

Hoe moeten werkgevers hiermee omgaan? Stress is onvermijdelijk, maar je kunt er op verschillende manieren mee omgaan. Sushma Gangaram Panday, directeur van Vitalmindz, beschrijft twee trainingen die Vitalmindz inzet om stressgerelateerde klachten voor te zijn: VR-stressmanagement en Stressjam.

De prestatiedruk in onze moderne samenleving is hoog. Alsof permanente versnelling en verandering nog de enige constantes zijn. Onze agenda’s zijn overvol en we moeten steeds meer ballen in de lucht houden. Behalve werknemer, werkgever of zelfstandige, zijn we immers ook nog vriend(in), partner, kind, ouder, mantelzorger, buurtbewoner, maatschappelijk betrokken burger, enzovoort. En al die rollen willen we met verve spelen. Ook willen we, te midden van een voortdurende information overload, goed geïnformeerd blijven; we moeten op de hoogte zijn van het laatste nieuws en de nieuwste inzichten. En de druk die het jongleren met al die ballen oplevert, breekt ons maar al te vaak op. We raken permanent gestrest.

Stress leidt tot werkverzuim

Maar liefst 36% van al het werkverzuim in ons land wordt veroorzaakt door stressklachten. Volgens OESO-cijfers valt in Nederland één op de vijf werknemers op zeker moment uit ten gevolge van stress. Bovendien lopen er duizenden werknemers rond die door stress veel minder presteren. Psychisch verzuim kost Nederlandse werkgevers jaarlijks 2 miljard euro, als we het ministerie van SZW mogen geloven. Het Trimbosinstituut schat de kosten zelfs nog hoger in, op 2.7 miljard euro per jaar. En dat zijn kosten die voor een belangrijk deel te voorkomen zijn, want je kunt op verschillende manieren omgaan met stress.

Het woord ‘stress’ klinkt negatief, maar het verschijnsel is eigenlijk niks anders dan een natuurlijke reactie op een (verondersteld) gevaar of een uitdaging. Stress helpt ons in een split second een beslissing te nemen; ze helpt ons om op scherp te staan wanneer dat nodig is. Zo af en toe is het ervaren van stress dus heel gezond. Maar constante stress zorgt voor een ontregeling van ons cortisolsysteem, en dat kan chronische klachten en uiteindelijk zelfs hersenschade opleveren.

De positieve kant van stress

Het is dus belangrijk dat we verstandig leren omgaan met stress. We moeten deze natuurlijke boost in energie en alertheid gebruiken voor iets positief, in plaats van ons erdoor te laten ontregelen. Wanneer we slim omgaan met stress, maakt het ons immers oplettender en doeltreffender.

De symptomen van stress – een verhoogde hartslag, snellere ademhaling, onrustig gevoel en zweethanden – worden veelal geïnterpreteerd als angst. Of als signalen dat we niet goed omgaan met de druk waar we mee te maken hebben. Maar wat als we deze symptomen leren interpreteren als signalen dat ons lichaam zich voorbereidt op een uitdaging? Wat als we ons richten op het positief gebruikmaken van stress?

VR-Stressmanagement en Stressjam

In de Vitalmindz-training VR-Stressmanagement leren werknemers in sneltreinvaart hoe ze stress optimaal kunnen inzetten. Ze krijgen de nieuwste inzichten op het gebied van stress en gaan interactief aan de slag met stresssituaties en hoe daarmee om te gaan. Via Stressjam, een serious game die gebruikmaakt van Virtual Reality, leert de werknemer vervolgens hoe hij zijn stresssysteem kan beïnvloeden en positief voor zich kan laten werken. De uniek voor Stressjam ontwikkelde sensoren meten het stressniveau in het lichaam, wat tevens onderdeel is van de game. Door het spelen van deze game leer je bewust om te gaan met stress en een positievere mindset te ontwikkelen ten aanzien van stress. Je zult merken dat je daardoor minder stress zult ervaren wanneer je geconfronteerd wordt met stressvolle gebeurtenissen op het werk of in je privéleven.

Stressjam is er voor iedereen die slimmer wil omgaan met stress. Het zorgt er niet alleen voor dat je vitaler door het leven gaat, maar ook succesvoller op de werkvloer!

Vervolgens is er ruimte voor het delen van ervaringen, wordt er dieper ingegaan op de teamflow, worden problemen zoveel mogelijk omgezet in kansen en worden er persoonlijke en gezamenlijke doelen geformuleerd.

Wat komt er allemaal aan bod in deze training? De werknemer leert:

  • de nieuwste inzichten met betrekking tot stress;
  • hoe de nieuwste inzichten met betrekking tot stress te gebruiken in de werkcontext;
  • hoe de eigen werkstressoren positief in te zetten;
  • de aanwezige energiebronnen binnen de werkcontext vast te stellen;
  • hoe de werkbevlogenheid te vergroten.

Tenslotte wordt er een gezamenlijk teamdoel geformuleerd dat moet leiden tot meer bevlogenheid en optimaal stressmanagement.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?

Leestijd 4 min.

5 voordelen van de vierdaagse werkweek

De roep om een betere work-life balance klinkt steeds harder. In een maatschappij die getekend wordt door volgepropte agenda’s is flexibiliteit het toverwoord en daar hoort een vierdaagse werkweek bij, zo lijkt het. Steeds meer werkgevers staan open voor deze ontwikkeling. We zetten de voordelen op een rij.

Lees meer

Hoe houd ik mantelzorgers binnen mijn bedrijf vitaal?

Mantelzorgers komen voor in bijna elk bedrijf; 1 op de 5 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg. Voor naasten zorgen is natuurlijk iets heel moois en nobels. Toch is de combinatie met werk soms lastig; 40% van de mantelzorgers die werk en mantelzorg combineert, voelt zich namelijk zwaar- of overbelast (Rijksoverheid, 2017). Dit kan in sommige gevallen leiden tot verzuim, iets waar zowel de werknemer als het bedrijf geen baat bij heeft. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je hier als bedrijf het beste mee kunt omgaan. In dit artikel vertellen we hoe u ervoor zorgt dat mantelzorgers binnen uw bedrijf vitaal blijven.

Lees meer

Hoe houd ik millennials binnen mijn bedrijf gelukkig?

Millennials, de generatie mensen geboren na 1984, zijn de toekomst van de arbeidsmarkt. Met digitale skills en een frisse blik op zaken is deze generatie voor veel bedrijven van onschatbare waarde. Aan de andere kant is het aantrekken en vooral vasthouden van millennials voor veel bedrijven een uitdaging. Deze generatie eist over het algemeen namelijk veel van haar werkgever. Hoe zorgt u er als werkgever voor dat jonge werknemers gemotiveerd blijven om voor uw bedrijf te werken? Wij geven een aantal tips!

Lees meer