Actualiteit
Leestijd
4 min.

Vier tips voor het voorkomen van verzuim

Onlangs was ik als partner van Vitaliteitsnetwerk Nederland bij een bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid. Daar sprak ik verschillende HR-professionals over het voorkomen van verzuim. Hoe kom je erachter wat de oorzaken zijn en hoe ga je vervolgens aan de slag? Uit deze gesprekken kwamen vier tips die ik graag met jullie deel.

Tijdens de pauze raakte ik aan de praat met een HR-manager. We praatten over onderwerpen als  verzuim, stress, rolonduidelijkheid, verschillende culturen en leiderschapsstijlen en vergrijzing. Dit klonk andere HR-medewerkers bekend in de oren, want in korte tijd sloten zeven van hen zich bij ons aan.

Wat ik merk is dat zowel HR-medewerkers als werkgevers de problemen binnen hun organisatie zien, maar het moeilijk vinden de achterliggende oorzaken te duiden en deze vervolgens aan te pakken. En dat ís ook niet makkelijk. Stress kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van een wankele werk-privébalans, van een manier van leidinggeven, of van de bedrijfscultuur. Hoe kom je erachter wat de boosdoener is, hoe pak je deze problemen aan en hoe zorg je ervoor dat medewerkers meegaan in jouw visie?

Hieronder geef ik vier praktische tips. Ik hoop dat deze helpen om de eerste stappen te zetten naar een vitaler bedrijf.

Tip 1: gebruik bestaande hulpmiddelen om de oorzaken van verzuim te achterhalen

Je kunt op verschillende manieren achterhalen waar het probleem in de organisatie zit. Ik noem er een paar:

  • Zet een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit: heeft u uw medewerkers wel eens gevraagd wat zij belangrijk vinden en wat zij nodig hebben om hun werk (nog) beter te kunnen doen of de werk-privébalans te herstellen?
  • Bied medewerkers een preventief medisch onderzoek aan. Dit kan voor hen een reden zijn om met verbeterpunten aan de slag te gaan en biedt u inzicht in de uitdagingen op het gebied van gezondheid. Alles uiteraard anoniem.
  • Maak goed gebruik van de RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie), deze is voor elke werkgever met personeel verplicht. Voor de RI&E maakt u een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s in de organisatie én een plan voor het aanpakken ervan. Meer over de RI&E vindt u hier.

Tip 2: neem het werving- & selectiebeleid en het verzuimprotocol eens onder de loep

Het meenemen van medewerkers in uw visie op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid begint al in uw werving- & selectieprocedure. Bepaal wat u zoekt in een (nieuwe) medewerker. Ga niet alleen op zoek naar een match tussen de sollicitant en het functieprofiel, maar ook naar een match met de bedrijfscultuur, kernwaarden en visie op vitaliteit en gezondheid.

Mocht een medewerker dreigen uit te vallen, dan speelt het verzuimprotocol een belangrijke rol. Is dit helder? Weten leidinggevenden en medewerkers hoe hiernaar te handelen en wat dit hén oplevert?

Tip 3: begin met kleine stapjes

Begin eens met kleine stapjes. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van fruit, staand vergaderen, wandelroutes verspreiden voor tijdens de lunchpauze of thuiswerken faciliteren. Zo worden medewerkers zich er bewust van dat u hen wil helpen door te investeren in hun gezondheid. Dit draagt bij aan een goede reputatie als werkgever én breekt de weg open voor een totaalaanpak.

Tip 4: werk toe naar een totaalaanpak

Wilt u de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers blijvend verhogen? Dan moet vitaliteit echt onderdeel worden van uw bedrijf. Ga bijvoorbeeld op zoek naar partijen die uw medewerkers kunnen helpen op het gebied van mentale en fysieke gezondheid. Niet alleen wanneer zij uitvallen, maar ook juist daarvoor al. En evalueer regelmatig of de genomen stappen waardevol zijn gebleken en pas de strategie daarop waar nodig aan.

ONVZ staat voor u klaar

U hoeft het natuurlijk niet alleen te doen. Ik en mijn collega’s helpen u graag bij het verkrijgen van inzicht in de risico’s op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, het bepalen van doelstellingen, uitvoeren van acties en het meten van de effectiviteit. Ook breng ik u graag in contact met ons uitgebreide netwerk van zorgprofessionals en hun interventies. Deze zijn door ons zorgvuldig uitgekozen, zodat u dat niet meer hoeft te doen.

Bent u benieuwd wat wij precies voor u kunnen betekenen? Bel of mail mij gerust, ik ga graag met u in gesprek.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?