Actualiteit
Leestijd
4 min.

Meet de gezondheid van uw medewerkers met een Preventief Medisch Onderzoek

Vergaderen met spelende kinderen in de kamer. ’s Avonds toch nog even de laptop openklappen. Geen koetjes-en-kalfjespraat meer bij de koffieautomaat. Het nieuwe werken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, op fysiek en mentaal gebied. Met de gezondheidscheck via onze gratis module Werkfit brengt u de gezondheid van uw medewerkers in kaart.

Preventief Medisch Onderzoek

Vooral in een tijd waar werkstress toeneemt, kan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of gezondheidscheck enorm waardevol zijn. Beschouw het als een thermometer voor de organisatie. Met een PMO krijgt u inzicht in het werkvermogen binnen uw organisatie en beïnvloedbare gezondheidsrisico’s voor uw medewerkers. En het geeft u aanknopingspunten om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Daarnaast ontvangen medewerkers concrete, motiverende tips ter bevordering van hun gezondheid. Een PMO is dus hét startpunt van een gericht vitaliteitsbeleid.

Waardevol: vooral in coronatijd

Onze gezondheidspartner &niped is een van de partners die zo’n onderzoek voor u kan uitvoeren. In hun PMO besteden zij extra aandacht aan de thuiswerksituatie als gevolg van de coronacrisis. &niped ziet dat 40% van de deelnemers zich door de crisis meer bewust is van zijn/haar gezondheid. Het maandenlange thuiswerken heeft geleid tot een verhoogd risico op gezondheidsproblemen als hart- en vaatziekten, overgewicht en een hoog cholesterolgehalte. Dit zijn interessante inzichten die een PMO voor uw organisatie kan toetsen.

Het PMO hoeft niet gelijk te leiden tot grootse plannen, ook kleine stappen zijn waardevol. Uit de onderzoeken van &niped blijkt dat gemiddeld 14% tot 20% van de deelnemers rondloopt met hoge gezondheidsrisico’s en wordt verwezen naar een bedrijfs- of huisarts. Het gaat hierbij om medewerkers die op korte termijn dreigen uit te vallen. 65% maakt naar aanleiding van het PMO een gewoonte van gezonde keuzes in hun werk- en leefstijl. En bij 20% van de deelnemers is het ziekteverzuim verlaagd, met name doordat mentale klachten eerder werden gesignaleerd en tijdig werden voorkomen.

Werkfit

Werknemers die collectief verzekerd zijn via ONVZ en een aanvullende verzekering hebben afgesloten ontvangen gratis de module Werkfit. Vanuit Werkfit kunnen zij ieder jaar een gezondheidscheck laten uitvoeren. Zij regelen dit zelf en declareren rechtstreeks bij ONVZ. Wilt u een PMO voor al uw medewerkers? Neem dan contact op met uw accountmanager. Via hen kunt u gebruik maken van gunstige prijsafspraken die wij met onze gezondheidspartners gemaakt hebben. Bovendien helpt het u te voldoen aan uw wettelijke verplichting, om uw medewerkers iedere drie jaar een PMO aan te bieden.

Vervolginterventies

Wilt u naar aanleiding van de resultaten van het PMO vervolginterventies inzetten? Ook daar kan ONVZ bij helpen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een stoppen-met-rokenprogramma of een cursus Beter Slapen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van ons zorgvuldig opgebouwde gezondheidsnetwerk van hoogwaardige leveranciers, die verschillende gezondheidsinterventies aanbieden op mentale en fysieke gezondheid.

Goed om te weten

&niped is NEN– en ISO-gecertificeerd. Als werkgever krijgt u geen inzicht in de deelname en persoonlijke data van medewerkers. Rapportages worden in een uitgebreide vorm opgeleverd als er meer dan dertig afgeronde deelnemers zijn. Bij 10 – 30 deelnames worden rapportages in beknopte vorm opgeleverd: zonder percentages, enkel met significante verschillen ten opzichte van een benchmark. Zo doet &niped er alles aan de privacy van uw medewerkers te waarborgen.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?