Actualiteit
Leestijd
5 min.

Komen uw medewerkers gezond en veilig thuis?

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk wakkert ieder jaar op 28 april het bewustzijn rondom arbeidsongevallen en beroepsziekten aan.

Hoe vaak komen deze incidenten bij uw organisatie voor? Wat is de impact? Met welke acties zorgt u ervoor dat uw medewerkers iedere dag weer gezond en wel naar huis gaan?

Veiligheidscultuur verdient continu aandacht

De initiatiefnemer van deze jaarlijkse werelddag is de International Labour Organisation (ILO). ILO wil hiermee de veiligheidscultuur op de werkvloer onder de aandacht houden. Dit jaar viert de arbeidsorganisatie haar 100ste verjaardag met het werelddagthema ‘De toekomst van arbeid’. Het werk is namelijk nooit gedaan. Voortdurende veranderingen op het gebied van technologie, samenstelling van de beroepsbevolking, organisatieveranderingen, duurzaamheid, en niet te vergeten klimaatverandering, zorgen iedere keer voor nieuwe werkomstandigheden die geëvalueerd moeten worden.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten in cijfers

De noodzaak voor het bewaken van het welzijn van medewerkers wordt duidelijk uit de cijfers. Jaarlijks vinden er in Nederland tussen de 50 en 70 dodelijke ongevallen plaats op het werk en overlijden gemiddeld 4.100 mensen aan een beroepsziekte. In 2017 werden bij Inspectie SZW 4.225 bedrijfsongevallen (zoals machineongevallen, vallende voorwerpen, val van ladder) geregistreerd. 252.000 medewerkers werden in 2016 getroffen door een beroepsziekte. De beroepsziekten hadden in 113.000 gevallen een psychologische oorzaak (zoals stress, burn-out, pesten, ongezonde werksfeer) en in 94.000 gevallen een fysieke (zoals verkeerde houding, overbelasting).

Meest getroffen sectoren

De meeste bedrijfsongevallen gebeuren in de sectoren afvalbeheer, bouw, landbouw en industrie. Met betrekking tot beroepsziekten worden medewerkers in de sectoren gezondheidszorg, handel, industrie en zakelijke dienstverlening het meest getroffen.

Waarom veiligheidscultuur aanpakken?

Uw medewerkers zijn uw kapitaal. Een veilige, gezonde werksfeer zorgt voor tevreden, gemotiveerde medewerkers en stijgende productiviteit. Er is minder verzuim en minder verloop, waardoor de werkdruk stabiel blijft. Kennis en kunde blijven behouden, waardoor er ruimte is voor creativiteit en ontwikkeling. En niet onbelangrijk voor het aantrekken van nieuw talent: uw werkgeversimago vaart er wel bij. Redenen genoeg dus om in de veiligheidscultuur van uw organisatie te investeren. Check waar uw organisatie staat op onderstaande drie punten om risico’s in kaart te brengen en te voorkomen.

Uitvoeren risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Het uitvoeren van een RI&E helpt u om de risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen. Ieder risico binnen de organisatie benoemt u: de kans op vallen, in aanraking komen met chemische stoffen, een te hoge werkdruk, etc. Vervolgens beoordeelt u per risico de impact ervan en de aannemelijkheid dat dit risico zich voordoet. Op basis van uw bevindingen beschrijft u in uw RI&E-plan welke maatregelen u treft om risico’s te verkleinen, hoeveel geld u daarvoor vrijmaakt en wie de maatregelen gaat uitvoeren. Een RI&E uitvoeren is niet vrijblijvend. Het is een verplichting vanuit de Arbowet voor iedere organisatie met medewerkers in dienst.

Aanstellen preventiemedewerker

Een veilige en gezonde werkomgeving wordt het beste bewaakt door een toegewijde medewerker. Vanaf 25 medewerkers stelt de Arbowet het aanstellen van een preventiemedewerker verplicht. De preventiemedewerker voert de RI&E uit en adviseert de directie en de ondernemingsraad. De preventiemedewerker trekt de preventie-kar, maar hiervoor is wel draagvlak en inzet van alle medewerkers binnen de organisatie nodig. Daarom is het volgende punt zo belangrijk.

Betrekken en voorlichten medewerkers

Betrek medewerkers bij het uitvoeren van een RI&E en vraag ze mee te denken over oplossingen. Geef voorlichtingssessies over veiligheidsvoorschriften en herhaal deze voorlichtingssessies. Een preventiemedewerker beweegt zich dagelijks over de werkvloer en ervaart zo of medewerkers echt bewust zijn van veilig werken. Gedrag veranderen doen medewerkers samen. Als de ene medewerker een veiligheidsvoorschrift niet serieus neemt, neigt de andere deze ook sneller te negeren. Hetzelfde geldt voor overwerken of pesten. Als iedereen voortdurend overwerkt, is het moeilijk als enige medewerker dit patroon te doorbreken. Daardoor ontstaat verhoogde kans op overspannenheid. En als onderling pesten getolereerd wordt, ontstaat een ongezonde werksfeer.

Kortom

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk laat ons weer even beseffen: veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer regelen werkgevers en medewerkers samen. Beleidsmakers en ondersteunende diensten helpen daarbij een handje met regelgeving, kennis en kunde. Iedereen heeft voordeel bij een gezonde organisatie. Laat uw organisatie dit voordeel niet missen.

Zelf reagerenBenieuwd naar meer geheimen van een gezond bedrijf?